DMCA.com Protection Status

Thú cưng của các Siêu anh hùng

Mời các bạn thưởng thức tài nghệ của Josh Lynch - một hoạ sĩ người Mỹ làm việc tại San Diego, bằng loạt tranh vẽ những chú cún trong trang phục siêu anh hùng.

 

 

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

Thú cưng các Siêu anh hùng

 

 

Nguồn : behance.net

RELATED POSTS: